Một số hình ảnh hoạt động của IVC

Một số hình ảnh hoạt động của IVC trong tháng 10 năm 2016, các hình ảnh thi tuyển tay nghề, hoạt động ngoại khóa của học sinh IVC…

Hình ảnh thi tay nghề IVC

Hình ảnh thi tay nghề IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

Hình ảnh thi tay nghề của IVC

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

IVC chụp ảnh lưu niệm với các tu nghiệp sinh Nhật Bản trước khi bay

Thi tay nghề xây dựng

Thi tay nghề xây dựng

Cán bộ nhân viên IVC

Cán bộ nhân viên IVC

Ký túc xá IVC

Ký túc xá IVC

Ký túc xá IVC

Ký túc xá IVC

Ký túc xá IVC

Ký túc xá IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC

Hoạt động thể chất của học sinh IVC